Elizabeth Efroymson

SAI Teacher Member

Indianapolis, Indiana
Instrument: Cello
Indianapolis Suzuki Academy, Cello Faculty

President, Suzuki Association of Indiana